С благодарност за подкрепата и активното й участие в STARTUP Forum 2020 Ви представяме Анна Люцканова !

🗝Нейното вярване е, че: "Най-големите успехи идват при хората, които живеят себе си и следват сърцето и убежденията си."
📜 По професия е юрисконсулт в Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ –гр. Варна
Съосновател на проект: „Къщата с печките“ – Обучения за 👫деца и родители в посока 🥦здравословно хранене🥕 и начин на живот.
🌞Визия /мисия: 
"Яснотата е сила. Знанието постига най-добри резултати, когато се превърне в осъзнато действие."
🌞Социална отговорност: 
"За мен социалната отговорност е основана на личната отговорност и действия. Грижата към себе си, което води до грижа и за останалите."
🌞Мотивация: 
"Убедена съм, че всеки потенциал може да бъде развит в правилната среда и подход за всички деца и младежи. Нуждата от навременна подкрепа играе голяма роля при формирането на личността на всеки един от нас."


Галин Димитров - мениджър проекти, бизнес консултант, стратегически консултант, личен консултант, ментор по предприемачество 
👨‍💼Фондация Смарт Варна / Smart Varna Foundation - развитие на предприемачеството в България. Създаване на благоприятна икономическа среда в България с оглед стимулиране на инициативата на българските предприемачи; 
https://www.facebook.com/Smart-Varna-Foundation-116541419758365/?eid=ARC7E-tCc8RrcUXe6ZGJ-
FXpVHzmb4ku9zxYQv5-uTO1XxRocmCqF-
TGGgJJ9Y2pAHO5ah8EQcOfdSDz&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_ite
m_source=1558804452&fref=tag
🗣Визия/мисия:
Нужна е общност, за да построиш предприемаческа екосистема. 
Цяла общност от предприемачески мислещи хора трябва да съществува и да взаимодейства помежду си, за да може предприемаческата екосистеми да се усеща и развива в безопасна и здравословна среда. 
🙏Какво за Вас е „социална отговорност“?
- За мен това означава да служиш и да помагаш на хoрата да разгърнат възможностите си и пълния
си потенциал. Да бъдеш ментор, приятел и треньор. 
🔥Какво Ви мотивира да подкрепяте децата и младежите като Бизнес Ангел?
- На 15 години моите първи наставници прекараха две години в моята гимназия и ни запознаха с понятията право, счетоводство, маркетинг, мениджмънт и много други аспекти на
предприемачеството. И до ден днешен декларирам, че страстта ми към предприемачеството се
роди именно в подобно обучение за предприемачи. 
🍀Като успешен предприемач, общественик - какво е посланието, което искате да отправите към
децата и младежите, които са бъдещето на нашето общество?
- Моята💱 формула:
Знаеш, можеш, действаш, пазиш.


Ще Ви запознаем с още един от Бизнес ангелите допринесъл за успешното преминаване на STARTUP Forum 2020 България.
Жана Захова - мениджър, работещ с екип от професионалисти за развитието, на платформа запредоставяне на 💻дигитална и безплатна 📖правна услуга за защита правата на потребителите: 
Justiceto.me („Джъстис Ту Ми“ ЕООД)
👩‍💼Визия/ Мисия:
Justiceto.me („Справедливост за мен“) е софтуерно приложение, чрез което на потребителя се предоставя дигитализирана правна услуга за защита на интересите му, в значимите за „обикновения“ човек сектори на икономиката - търговията на дребно (в това число и онлайн), доставки на комунални услуги, транспорт и други. Концепцията, върху която е изграден продукта, е че от всяко място (с достъп до интернет) и по всяко време
(без ограничение в работното време), в рамките на няколко минути, всеки потърпевш потребител може безплатно да подаде своето оплакване, след което в най- кратък срок да получи рецензия за случая си.
Това, което отличава нашия продукт и надгражда съществуващите решения, е безплатното изготвяне на жалба и електронната оторизация за представителство.
Като резултат, пострадалият потребител може да получи реално обезщетение, финансово или друго, което е адекватно, съобразно нанесените му щети. Без да влага нито време, нито усилия, нито средства, нито да се страхува от поемането на риск, както и от създаването на конфронтация с отсрещната страна. Напротив, дори да получи възмездие
за причиненото му неудобство и последиците от него, като бъде обезщетен.
🌟Какво за Вас е „социална отговорност“ ?
- В по- глобален мащаб, чрез нашето приложение целим повечето неизрядни и некоректни фирми да преосмислят, анализират и променят своето отношение и политика към потребителя, с което да дадем своя принос за по- мащабна промяна и добра практика.
🔥 Какво Ви мотивира да подкрепяте децата и младежите като Бизнес Ангел?
- Децата и младежите са новото и по- добро начало в развитието на
човечеството, вдъхновението да бъдем все по- добри примери и да им
даваме мотивация, за да оставят своя принос за едно позитивно и светло
бъдеще, носещо полъха за ново начало и мечти, които се сбъдват.
🍀Като успешен предприемач, общественик – какво е посланието, което искате даотправите към децата и младежите, които са бъдещето на нашето общество?
- Ние сме колектив от амбициозни личности, като всеки от нас е израснал в
различно семейство, има различни заложби, силни и слаби страни, които е
развил през годините. 
Общото помежду ни е желанието, което ни води винаги напред- да се развиваме, да бъдем все по- добри в това, което правим и най- вече винаги, колкото и да ни е трудно да не се отказваме оттова, което искаме най- силно. 
❓Важният въпрос, който следва да си задава всяко дете е: 
„Как бих могъл да постигна това, което искам?“, а не „Мога ли
да постигна това, което искам?“, защото „светът прави път на хората, които
знаят къде отиват“. 
❗️Искам да пожелая на всички деца (и не само) да следват мечтите си, да търсят промяна… и винаги да се оглеждат за начините, по които могат да създадат онова, за което се борят!Стефан Генчев Стефанов със своето обръщение към децата на MINIBOSS:
- Да не спират да мечтаят! Да преследват мечтите си! Да продължават да се развиват през целият си живот.
Да бъдат добри и отговорни хора когато постигнат мечтите си и да помогнат на свой ред на децата след тях.
Регионален директор – Ен Ер Джи Софт ЕООД
https://nrjsoftbox.com/about-us 
🍀Мисия: Да защитим Вашите интереси! Ние Ви даваме възможност да знаете какво се случва с Вашия бизнес, независимо къде се намирате, защото знаем, че
информацията днес е ключов фактор за успеха утре.
👨‍💼Какво за Вас е „социална отговорност“?
- Разбирането ми за това, е че постъпките ми имат значение не само за мен, но и за цялото
общество или една по-голяма група от хора. Освен мен и компанията която представлявам
вярва в това и полага усилия да е полезна.
👫 Какво Ви мотивира да подкрепяте децата и младежите като Бизнес Ангел?
- Аз съм родител на три деца. Като такъв виждам, колко голяма е нуждата децата да получат освен теоретични и практически знания. Така вярвам че, децата ще могат да повярват, че техните идеи са ценни и важни и могат да бъдат реализирани.

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS