ЗА НАС

СВЕТОВНА МАРКА № 1
В БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕТО

БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ за деца и юноши на Международната мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL - нова тенденция на новия свят!

СВЕТОВНА МАРКА № 1 В БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕТО   

Днес, повече от всякога, нараства необходимостта от изучаване на бизнес от детството, защото тази мощна бизнес култура позволява да се възпитава силно и креативно ново поколение и да се създават ефективни стратегии за развитие на родовите системи.

Новият век се нуждае от качествено ново бизнес мислене и ново качество на образованието! Самата дума "ОБРАЗОВАНИЕ" предполага "идеалния образ" на ученика, който трябва да бъде продукт на тази образователна система. Кого отглеждаме? Какви качества трябва да притежава този човек?

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е международна образователна мрежа на 21-ви век, която представя най-новите програми, методи и технологии за обучение на деца и юноши, на теория и практика на бизнеса през призмата на цялостното развитие на личността.

Образователната мрежа MINIBOSS свързва Бизнес-школите по цял свят, техните ученици, педагози, предприемачи в общност на социално отговорен бизнес с висока мисия - да отглежда ново поколение успешни и щастливи хора, способни на значима трансформация на света!

Изключителната програма и интерактивна методология за бизнес образование за деца и юноши MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е създадена от учени, икономисти и предприемачи от Научния център на Европейското бюро за бизнес развитие (EБРБ) по инициатива на Европейската асоциация за бизнес развитие (EAБР) , които работят върху основните принципи на програмите на Европейския съюз за развитие на малкия и среден бизнес - Enterprise Europe Network (EEN), www.een.ec.europa.eu.

Световната мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL се развива на базата на франчайзинг технологията.

ФРАНЧАЙЗИНГ ЗА MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е правото да отворите концептуално бизнес училище във вашия град и да използвате готов ефективен бизнес модел, целия пакет интелектуална собственост (академични програми и учебници, методически материали, цялата система от глобални образователни събития, авторски права за обучение на деца и юноши на теория и практика на бизнеса, както и търговски марки и готови бизнес стратегии).

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS