Превенция и Предприемачество

 „ Най-добрият начин да предвидим бъдещето, е да го създадем! “
Ейбрахам ЛинкълнВ началото нека се фокусираме върху същността на думата превенция. По своя смисъл и тълкование тя означава „изпреварване“, „предупреждение“ с цел да се предотврати настъпването на дадено обстоятелство.


Вероятно мнозина имат и други асоциации, чувайки тази дума. Тук ще разгледаме буквалното й значение. Нека обърнем внимание на връзката между превенцията и предприемачеството - тя е изключително силна и значима. Все повече се поставя акцент върху Предприемачеството извън контекста на икономическата дейност и създаването на финансов ресурс.
Предприемачеството придобива все по-голямо значение свързано с разбирането му като набор от специфични умения на личността. Като тук е важна преносимостта на тези умения, осъзнаването на факта, че те са вътре в личността и са нейн ресурс.
Свидетели и участници сме в глобални промени, неясни перспективи, несигурност в световен мащаб. Тези обстоятелства са общовалидни за всички ни, но всеки един от нас е индивидуална личност. Всеки е поставен в сутуация да търси и намира своя начин за оцеляване.
Какво е важно за превенцията в този смисъл ?
Как да предвиждаме обстоятелствата, за да успяваме да се приспособяваме и не само това, а и да постигаме благоприятни резултати от тях, с цел да не попадаме в нежелани ситуации ?
Отговорът тук е чрез развитие на такива специфични качества като креативност, иновативно мислене, гъвкавост, адаптивност и други от този спектър, които са характерни за предприамчеството. В този случай ние като независими единици в обществото, бизнеса и света като цяло ще си осигурим своята превенция.
Условията на живот в днешни дни не ни дават избор да бъдем или да не бъдем предприемачи, те просто го налагат като необходимо условие.
Ценността на знанията вече не се заключва в наличието на висок IQ коефициетнт, а в развиването на конкретни умения да се действа, умения да се използват адекватно тези знания, за да ни служат. Това, което е важно тук, е да успеем да действаме няколко хода напред.
Как се постига умението да предвидим и действаме няколко хода напред ?
Отново с наличието на предприемаческа визия.
Иновативността и креативността са основните към момента качества на личността, които могат да гарантират превенция. Да бъдем новатори и създатели на условия, в които да успяваме да виждаме и да се движим напред в бъдещето, да сме готови с решения за действие в ситуация на несигурност и непредвидимост е разковничето за устойчивост и развитие. Едва тогава може да има спокойствие, че личността определя правилата на играта, а не външни фактори. Това е единственият вариант да сме активни участници в собствения си живот, а не „инструмент“ в нечии ръце – когато ние еднолично създаваме живота си, за да се определим като успешни
и щастливи хора, можем да осигурим своята превенция, моделирайки себе си и поведението си като Предприемачи.
Само тогава, когато можем да гледаме през погледа на Предприемача с визия напред, ще сме способни да създаваме бъдещето си!
Човек ражда ли се готов „Предприемач“ ?
Учените казват, че само 2% от населението имат вродени предприемачески способности, но при останалите тези умения могат да бъдат развити в по-голяма или по-малка степен.
Всъщност всеки човек се нуждае от предприемачески умения, за да разбере кой е, какви са неговите таланти, какво иска в живота, как да открие своето призвание. Известно е, че когато човек се занимава с това, което му харесва, с това, което обича, тогава всъщност той не работи, той се радва на живота и също така получава и доходи.
Обучението в предприемачество от ранна възраст полага основите на самоувереността, развива способността за поемане на рискове и поемане на отговорност, развива у децата уменията, които са необходими, за да могат сами да създават своето бъдеще.
Как MINIBOSS & BIGBOSS Business School подкрепя децата и подрастващите в развитието на предприемачески умения ?
Програмата на MINIBOSS е проектирана за 8 години. Това са 8 курса, които децата посещават в събота или неделя. През тези 8 години те се запознават със следните предмети: бизнес, предприемачество, микроикономика, макроикономика, семейна икономика, управление на таланти, психология на личностния растеж, изграждане на екип, етика, естетика, дипломация, философия, ораторство, умения за презентиране.
В MINIBOSS едновременно с теорията децата започват и да практикуват. Всяка година те получават теория в бизнес игри, майсторски класове и други интерактивни модули, а успоредно с това и управление на проекти и създаването на собствен бизнес от генериране на идеята до реализация.
Децата се учат да създават социални и бизнес проекти, да ги развиват, да ги реализират до етапа на печалба. След което работейки в екипи имат възможността да представят и защитят своите идейни проекти на StartUp форум, а после и реалните прототипи или стартиран бизнес на национални и световни първенства по предприемачество. Там те представляват не само себе си и своя екип, а и страната си.
Една от целите на предлаганото обучение е да даде самочувствие на децата, че техните идеи са важни и могат да се реализират.
Програмата на BIGBOSS е проектирана за 5 години. Това са 5 курса, в които са включени обучение по основи на предприемачеството и управлението на бизнеса, макро и микроикономика, маркетинг и HR, ораторски и презентационни умения, основи на бизнес преговори и етикет, основи на комуникацията и networking, създаване на собствени бизнес проекти, избор на професия, път и стратегия за самореализация.
Обучението и проектите и в двете програми са екипни, като участниците не се предпазват от "провали", а се оставят да се учат от грешките си. Важно е децата да задават въпроси, да знаят и да търсят какво искат, за да могат да вземат правилни решения за своето бъдещо развитие и в крайна сметка да са щастливи.
В общообразователното училище детето развива основно IQ (умствена интелигентност), а в MINIBOSS и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL се учи да успява в живота и да бъде щастливо, като развива и EQ, CQ, PhQ, MQ, TQ, XQ, SQ, които го подкрепят да разгърне своя потенциал.
Наша отговорност е да подкрепим децата да развият уменията сами да създават своето щастливо и успешно бъдеще!
MINIBOSS


 

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS