ЗА КОГО Е

НЕОБХОДИМОСТА Е ОЧЕВИДНА 

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Всички имаме деца!
А инвестицията в децата е най-важната задача на всеки родител! Особено днес, когато общообразоавтелното училище не изпълнява всички изисквания на времето. Обичайното общообразоавтелно училище е важно - дава набор от знания и формира широка перспектива на детето. Но нито средното училище, нито университетът учат детето как да прилага тези знания в практиката и не формират креативното мислене на изобретателя, иноватора. А това е основната потребност в днешно време.

Дори днес не можем да намерим нито един аналог на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL като система за цялостно обучение по Основи на Предприемачеството от ранна детска възраст до зряла възраст. И точно това е образованието, от което се нуждае всяко дете!

Днес, когато децата завършват училище, те не познават своите таланти, те нямат практика в нито една професионална област и не знаят какви искат да бъдат. Обикновено не са преминали курс по кариерно ориентиране, психология, бизнес и затова те не знаят къде да кандидатстват, не знаят какво да правят и как да постигнат успех. Спонтанният избор на университет, формира безотговорното отношение към собствения им живот и зависимост, често от „нелюбимата професия“. В резултат на това, на около 30-40-годишна възраст хората започват да страдат от липса на реализация, но вече се страхуват да рискуват да променят нещо в живота си и наричат себе си „несретници/неудачници“. Това ли е мечтата, целта на всеки човек?

В днешната система за масово образование ние се сблъскваме с бизнес знания едва на университетско ниво и курсове по MBA, и отново като набор знания без акцент върху практиката. А бизнес образованието е необходимо на човек преди да е навършил 20 години, то е необходимо за формиране на поведенчески тип, характер, тип мислене. Затова да бъдеш само грамотен днес е недостатъчно!
Днес трябва да знаем как да станем успешни и щастливи!
Нашата мисия е – да създаваме качественно нов елит на страната.

КОРЕНИ

Традициите в бизнес обучението на децата са заложени още от началото на търговията и промишленото производство, през 18-19 век. И това знание се е предавало от баща на син, като правило, като част от семейния бизнес. Тайните са се пазели зад седем ключалки и те често не са били достъпни за непосветените хора.

Теорията и практиката на бизнеса са важни за децата, за да разбират живота на възрастните, да идентифицират и развият талантите си, за ранно кариерно ориентиране, за да оформят характера си като на успешен и щастлив човек.

Системното образование в MINIBOSS BUSINESS SCHOOL дава възможност на детето да се пробва в различни професии и дейности, на различни мениджърски нива, за да направи основния професионален избор в живота си.

Ето защо прогресивните общообразователни училища / гимназии / лицеи / университети активно си сътрудничат с MINIBOSS BUSINESS SCHOOL (като допълнителни курсове), за да добавят в своите учебни програми практически модули по икономика и предприемачество, психология и кариерно ориентиране, давайки на децата уникален шанс да разкрият пъления си потенциал чрез уникална методология за авторско право 8Q MINIBOSS.

Така напредналите общообразователни училища и университети, заедно с MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, формират съвременни модерни образователни консорциуми.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е създала този иновативен образователен модел на бизнес образование още през 1997-1999 г. и го внедрява в своите концептуални бизнес училища от 2000 г. насам, а от 2016 г. тези иновации станаха достъпни във всяка страна по света чрез франчайзинг.

Франчайзът MINIBOSS BUSINESS SCHOOL осигурява ясна глобална стандартизация, както за академичните процеси, така и за работните, като осигурява обучения за учители и франчайзополучатели и следи за прилагането на стандартите.

Всички завършили бизнес - школата получават персонални номерирани Международни сертификати и Дипломи за бизнес образование, въз основа на изпълнението на всички необходими елементи на академичната система.

Глобалните стандарти за бизнес образование MINIBOSS BUSINESS SCHOOL гарантират еднакво високо качество на образование в различните страни по света.

Днес международната мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL има десетки официални представителства и бизнес училища по целия свят: във Великобритания (централата), Украйна, Литва, България, Русия, Армения, Казахстан, Обединените арабски емирства, Филипините, Тайланд, Индонезия, Франция и т.н.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Мрежата на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL бързо се разраства, като отваря нови франчайз представителства. Чрез създаването на глобална мрежа от бизнес училища, с контрола на образователните стандарти, ние бързо променяме света към по-добро, създавайки поколение успешни и щастливи хора!

Ние знаем, че днес НАШИТЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, както в страните с развита икономика (Великобритания, САЩ, Канада, Германия, Франция и др.), така и в бързо развиващите се страни (Китай, ОАЕ, Турция, Хонконг, Сингапур, Юг Корея, Полша) и в страни, които наскоро започнаха икономически реформи (Испания, Гърция, Украйна, Беларус, Русия, България, Грузия, Чехия и др.).

Всички страни се нуждаят от икономическо развитие!
Всички страни се нуждаят от икономически победи!
Всички страни се нуждаят от ново поколение силни креативни предприемачи, нови Стив Джобс и Илон Маск!

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS