С признателност за подкрепата Ви представяме Бизнес ангела Донка Михалева❣


Завършила е образованието си в направленията Международни отношения и Право.
Собственик и управител е на фирма “ Водолей 84”ЕООД, специализирана в областта на ВиК услуги, събиране на отпадъчни води, почистване на тръби, канализации и септични ями.

🌍 Мисията на организацията е да се намали замърсяването на околната среда, като чрез дейността допринася за извозването на замърсените с химически препарати води от домакинствата до предназначените за тяхното третиране пречиствателни станции.
Колкото по-малко замърсяване на почвата,толкова повече здраве за обитателите на Планетата!
👉 Донка Михалева за социалната отговорност:
Доброволна, дълбоко осъзната и мотивирана ангажираност за приоритетно внимание към опазване на околната среда и развитие в тази насока.
💼 Много хора не си представят да работят за себе си, да поемат рискове и отговорности от създаването и ръководството на собствен бизнес.
🤴Ето защо нека подкрепим децата, че могат да се справят с това начинание, да им помогнем да разгърнат потенциала си, да открият кое е тяхното призвание и да се занимават с това, което им носи удоволствие !🌻
-⭐Децата са бъдещето на обществото! Мили деца:”Борете се! Следвайте мечтите си! Не се отказвайте! Вие можете!”👩‍💻


MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS