МЕТОДИКА

УНИКАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ - това е основната отличителна част от ЦЯЛОСТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА като СИСТЕМА ЗА ИНОВАЦИЯ (ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ) на международната образователна мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL (Великобритания).

MINIBOSS

Уникалната програма и методология на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL се явява като основата на високоефективната система за бизнес образование за деца и юноши. АКТУАЛНОСТ 21-ви век е различен от 20-ти век. Децата на 21 век живеят в свят на високоскоростни комуникации чрез интернет и социалните мрежи, във висока степен на виртуализация на света и услугите, в сферата на техните интереси и желания. Скоростта и ценностите на 21 век създават нови изисквания към съвременното образование.

Целта на масовото образование през 20-ти век е била да се обучават „фабрични работници“ или „военни служители за войни“. Масовото образование днес по същество не се променя. „Образът“ е същият - отглежда се „масов продукт“ - „работник“, макар и с нови компетенции в ИТ и т.н.
В настоящите училища често се наблюдават авторитаризъм, насилствен подход към децата, налагане на стереотипи, надпревара за знания, конкуренция, унижение и наказание, които всички водят до сериозни психични разстройства и "проекции в бъдещето на детето". Редовните училища се отличават с това, че се съсредоточават само върху знанията (върху тяхното количество, често без никаква връзка с реалността и без взаимовръзки с други науки), няма практика в тях, няма приоритет за развитието на определен „ образ".

Понятието „образование“ идва от думата „образ“ - формата на идеална картина във въображението (естетически идеал). Но обикновените държавни общообразователни училища като правило не формират този образ. Попитайте типичен директор на училище: "Какъв е образът на вашия възпитаник?" Отговорът ще бъде нещо подобно: "Умен, образован човек." Но достатъчно ли е това за успех в живота? Определено не.

Днес не е достатъчно само да си умен!
Днес всички искат да бъдат успешни и щастливи! И за постигането на това школите MINIBOSS BUSINESS SCHOOL помагат на всяко дете!

И до днес общата образователна система е изградена върху насърчаване и наказание: детето се държи добре - ние насърчаваме, лошо - наказваме. В най-добрия случай възниква трето измерение под формата на отчитане на наследствеността или ролята на възпитанието. Но като цяло авторитарната, грубо материалистична педагогика остава безнадеждно двуизмерна, докато в същото време се оформя спешна нужда за осмисляне и признаване на четвъртото и петото измерение на педагогическия процес - прогресивно саморазвитие и духовен стремеж нагоре към светлината. Именно тези нови параметри са иновацията MINIBOSS, която свързваме в единен холистичен модел за отключване на пълния потенциал на човек и го наричаме „Педагогиката на успеха MINIBOSS“.

Образователната система MINIBOSS използва принципите на хуманната педагогика, чиято цел е да разкрие пълния потенциал на личността на всеки ученик и неговата способност да реализира себе си в полза на обществото като най-висока степен на призвание и мисионерска работа. Хуманната педагогика осигурява екологичност в общуването с детето и свобода за неговото разкриване, в резултат на което се изгражда по-интересна, по-оптимистична, по-ефективна педагогика в сътворяването на човека.

Школата MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е стълба за развитието на човек до най-високо ниво на пълен потенциал.

 Школата MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е стълба за развитието на човек до най-високо ниво на пълен потенциал.

В бизнес-школата детето разкрива и развива своите осем основни интелекта (MINIBOSS 8 Q), което е основа за щастлив мироглед, широко възприемане на света и успех като ниво на педагогическия резултат от MINIBOSS BUSINESS SCHOOL.
И ако в редовно училище детето развива основно само IQ (умствена интелигентност), то в бизнес школите на MINIBOSS, се учи да успява в живота и да се учи да бъде винаги щастливо, ще развие своите EQ, CQ, PhQ, MQ, TQ, XQ, SQ. Това е научното откритие на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, регистрирано в WIPO (ООН, Швейцария) и LCUSA Library of Congress (САЩ) като авторско право върху методологията за разкриване на потенциала на детето. Научете повече за това по време на консултация с родители и лично интервю с детето в MINIBOSS BUSINESS SCHOOL във вашата страна.
ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ...


МЕТОДОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ За да работят в клоновете на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL учителите преминават през сериозен подбор и последващо обучение с изпити и сертифициране, което осигурява висококачествено образование на учениците в различни страни по света.
Методиката, семейството и учителят формират личността на ученика като неразделна система на взаимодействие. Зависи от родителите как ще подкрепят и развиват всички умения и навици на детето, придобити в MINIBOSS. Степента на здрави амбиции за растеж и знания зависи от учителя, коя стълба за изкачване той носи в себе си и каква стълба може да отвори за своите ученици. Ученикът е душа, която търси светлина, учителят е носител на тази светлина. По време на урока те се сливат, което поражда вдъхновение, прозрение, желание, стремеж към познания – именно това се нарича "урок MINIBOSS".
Характерна особеност на уроците MINIBOSS е, че в групата има подбрани деца според определен критерий - осъзнато желание за светло бъдеще. И това създава силна и здравословна среда за развитие, която развива и издига детето.

Международната образователна мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL създаде и ръководи три елемента за успех, които гарантират високото качество на образователните услуги във всяка страна:
 1. Цялостна уникална образователна система: 8 курса по теория и 12 вида практика, 
 2. Система за подбор, образование и обучение на учители с изключителни способности, 
 3. Система за организация на бизнеса с единни стандарти и унифициран бизнес модел по целия свят.

СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ И СЕМЕЙНО НАСЛЕДСТВО
За всяко семейство, за всеки род, най-високата цел е ОЦЕЛЯВАНЕТО НА РОДА ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕТО НА СИЛНО СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ.
Какво е тази сила, която е нужна, какви знания и компетенции са необходими на наследника на рода, как да се създаде независимост и постоянно оцеляване на рода, как да се поддържа връзката между поколенията, как да се гарантира уважение и просперитет за всеки човек от рода. Академичната система MINIBOSS отговаря на всички тези въпроси като усъвършенстван образователен модел, който дава знания и умения на съвременния човек на 21 век!

MINIBOSS Е НЕОБХОДИМ НА ВСЯКО ДЕТЕ! Защото всяко дете заслужава да бъде успешно и щастливо!

MINIBOSS НЕ Е ЗА ВСЕКИ!
защото ние сме за ОСЪЗНАНИЯ ИЗБОР на двамата родители и на детето. За да се запише в Бизнес-школа MINIBOSS, едно дете трябва да премине през лично интервю и само да вземе решение! Точно като възрастни!

ГАРАНЦИИТЕ НА MINIBOSS Методологията MINIBOSS предоставя 100% гаранция за академични резултати, а именно развитието на пълния потенциал на личността на ученика и неговата способност да прави бизнес.

ГАРАНЦИИТЕ НА MINIBOSS

УНИКАЛНАТА МЕТОДИКА НА MINIBOSS включва следните образователни елементи:
 1. ИНТЕРАКТИВНИ ИГРОВИ УРОЦИ, 
 2. ТИЙМ БИЛДИНГИ, 
 3. МАЙСТЪР КЛАСОВЕ с топ мениджъри на бизнеси, 
 4. БИЗНЕС ИГРИ, 
 5. КОМПЮТЪРНИ ТЕСТОВЕ, 
 6. БИЗНЕС ФЕСТИВАЛИ за развитието на дивергентно мислене, 
 7. БИЗНЕС ИНКУБАТОР за деца и проектиране на стартъпи от А до Я, 
 8. СТАРТЪП ФОРУМИ, 
 9. КАРИЕРНА КАРТА, 
 10. НАЦИОНАЛЕН СТАРТЪП ШАМПИОНАТ, 
 11. СВЕТОВЕН СТАРТЪП ШАМПИОНАТ, 
 12. МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС ЛАГЕР, 
 13. БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ, 
 14. МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕЕН ЛАГЕР. 


След завършването си, завършилите получават международна диплома на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL (UK).


Споразумението и пакетите за обучение посочват необходимите елементи на образователната система, които дават 100% гаранция за академични резултати и правото да получават годишен международен Сертификат и в края на 8-те курса на на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL Международната диплома (UK), както и препоръчителните елементи на образователната система, които значително засилват академичния ефект.

MINIBOSS Е МАРКА № 1 В СВЕТА.
НЯМА АНАЛОГИ Програмите MINIBOSS са уникални. Учебните и дизайнерски инструменти са уникални. Календарният план е уникален и изобретен от MINIBOSS през 1997 г. Създаден е единствения в света бизнес инкубатор за деца и тийнейджъри. От 2000 г. насам се провеждат уникалните Световни Стартъп Първенства (www.startupworldcup.biz), организирани от Международната образователна мрежа MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS.
Създадена е глобална мрежа от бизнес училища за деца, базирана на франчайзинг. Създаден е централа, която да контролира качеството на образованието и да организира глобални образователни и бизнес събития.

Международната образователна мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е марката №1 в света в областта на бизнес образованието за деца и тийнейджъри - единствената глобална мрежа от бизнес училища за деца и тийнейджъри в света!
В света няма аналози.
Това, което децата учат в MINIBOSS, не се преподава в никое друго училище или курс. Всичко това прави MINIBOSS BUSINESS SCHOOL незаменима школа в системата на съвременното образование на съвременните деца. Тук е възпитан световния бизнес елит!

Иновативността и високите технологии на програмата и методология на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL допринесоха за световното признание, редица световни награди и високо място в световната образователна система.

Можете да научите повече за уникалната академична програма и игрова методика на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL по време на интервюта и записване във филиалите на MINIBOSS и на образователните родителски срещи организирани за родителите на MINIBOSS учениците.


НИВА НА ОБУЧЕНИЕ
Системата за обучение на млади предприемачи е многостепенна.
Първо ниво е MINIBOSS BUSINESS SCHOOL за деца и тийнейджъри.
Второ ниво е BIGBOSS BUSINESS SCHOOL за младежи и възрастни.
Трето ниво е Бизнес инкубаторът на Европейското бюро за развитие на бизнеса (EBDB). Обучение и преквалификация на предприемачи, които преминават специализирани професионални курсове за повишаване на квалификацията. С помощта на Бизнес инкубатора на ЕБРБ се създават реални предприятия, компании и организации. Внедряват се Стартъпи.
Четвърто ниво е членството на предприемачите в бизнес асоциации като Европейската асоциация за развитие на бизнеса (EABD), BNI, ICC, WISE, ISWC и др. Обмен на опит между опитни предприемачи, взаимоизгодно сътрудничество, развитие и защита на бизнеса; търсене на вътрешни и международни инвестиции; трансфер на технологии, иновации, глобална бизнес мрежа.

РАННА ВЪЗРАСТ
ЗА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ВАЖНА РАННАТА ВЪЗРАСТ: когато едно дете постъпи в бизнес школата MINIBOSS на 6-годишна възраст, то формира не само компетенции, а формира характер, навици, ценности и всичко това е заложено в основата на бъдещите му успехи.
Най-бързият и ефективен резултат в бизнес обучението се постига в началото на обучението в MINIBOSS не по-късно от 6-9 години.

ОСИГУРЕТЕ НА ДЕТЕТО ГАРАНТИРАНО УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!
ЗАПИШЕТЕ СЕ В БИЗНЕС ШКОЛАТА НА ВРЕМЕ!

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS