ДИПЛОМИ

МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМА от MINIBOSS BUSINESS SCHOOL (Великобритания)

Всяка година, преминавайки определен курс на обучение, ученик на бизнес школата получава международен сертификат за завършен курс.

МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМА от MINIBOSS BUSINESS SCHOOL (Великобритания)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ:
  1. Да завърши всички необходими академични елементи на теорията и практиката (вижте Договор), 
  2. Да създаде (или участва в готов екип) стартъп от А до Я,
  3. Да премине теста в края на годината,
  4. Да участва в Стартъп Форума и Първенствата,
  5. Да произнесе реч „МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ГОДИНАТА“.
За да получи международната диплома на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, завършващия ученик е необходимо да премине сертифициране в 8 курса.

Дипломите на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL играят голяма роля и добавят точки към общата оценка при постъпване в повечето университети в Европа, Азия и Америка (системата за оценяване във всеки университет е различна, така че точките се присъждат по преценка на университета).

Всеки университет иска да получи най-добрите студенти, които ще му донесат слава. Затова водещите университети в света, оценявайки Дипломите на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и есетата на учениците, след провеждане на интервюта с тях, ясно разбират предимствата на завършилите MINIBOSS, които вече са преминали курс по световно бизнес образование, направили са стартъпите си и са участвали в Световни първенства, и са в състояние да анализират пазарите и да създават иновации. И следователно не е изненадващо защо най-добрите университети в света дават предпочитание на завършилите MINIBOSS и често предоставят различни предимства: прием без изпити, обучение със стипендия или отстъпки за обучение.

Много завършили MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, които са участвали и спечелили награди на Световно Стартъп първенство, получиха възможността да се запишат и учат безплатно в партньорските университети (има списък на университетите във всяка страна). По такъв начин получиха определени предимства и безплатно обучение в университета или програмата FLEX: Алла Коваленко, Андрей Никул, Валерия Паско, Владислав Азаров, Александър Игнатенко, Елизавета Соколовская, Екатерина Мелник, Никита Иванов, Артем Абгарян, Лиза Тамбовцева, Али Магдиев, Максим Азаров, Людмила Воскобоенко, Павел Гордеев, Андрей Гнатенко и др.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL се интересува от дългосрочно и мащабно сътрудничество с водещи университети в света, корпорации, бизнес асоциации, търговски камари. За да установите партньорски отношения, моля свържете се с: office@miniboss-school.com

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS